Voor ondernemers met “lef”

Business consultant & coach

Als business consultant en coach begeven wij ons op alle terreinen binnen uw organisatie. Van marge-, afzet-, logistieke- en bestuurlijke problemen tot totaal Riskmanagement. Als intermediair tussen de bij de onderneming betrokken partijen (directie, aandeelhouders, bank of financier) geven wij u de mogelijkheden aan om tot een – beter – renderende bedrijfsvoering te komen. Daarbij zijn wij objectief, onbevooroordeeld en open minded.

Onze kennis & ervaring

OPC Management & Organisatie beschikt over jarenlange financiële- en bedrijfskundige ervaring en gedegen kennis van de financiële- en bancaire wereld. Goede contacten in tal van branches staan garant voor branchegerichte advisering. Specifieke (branche)kennis wordt alleen indien noodzakelijk functioneel ingeroepen. Daarbij beoordelen wij de doelmatigheid en de financiële consequenties voor tot implementatie van de gegeven adviezen wordt overgegaan. Er kan veel, maar de rentabiliteit ten opzichte van de noodzakelijke investeringen is vaak ver te zoeken.

Herfinanciering

Bij vrijwel alle bedrijfsreorganisaties ervaren wij dat saneren en reorganiseren van bedrijven bijna altijd samengaat met een gedeeltelijke- of totale herfinanciering van de onderneming. In de praktijk blijkt vaak dat de aanwezige activa niet op efficiënte wijze voor financiering worden aangewend. Daarom assisteren wij bij het vinden van de op uw onderneming en wensen afgestemde financiering. Objectief en onafhankelijk!

Riskmanagement

Soms is een deconfiture niet te voorkomen. Als toekomstige winstgevendheid echter aangetoond kan worden, trachten wij een doorstart na herstructurering te realiseren. Indien totale liquidatie van de onderneming onvermijdelijk is, verzorgt en assisteert OPC Management & Organisatie bij het proces van liquidatie en uitwinning.

Voor wie

Wij worden altijd ingeschakeld door ondernemers zelf. Vaak in goed overleg met aandeelhouders, commissarissen of op voorspraak van banken en financiers. Daarbij treden wij als adviseur / coach op voor de onderneming bij going concern turn around processen, balanssaneringen of doorstarts van ondernemingen.

Onze werkwijze is no nonsens, realistisch en ook nog met gevoel voor humor. Wij mijden het conflict niet maar zoeken altijd liever eerst naar de oplossingen.

Back To Top