OPC Management & Organisatie

Wij hebben – veelal in opdracht van het zittende management, aandeelhouders, commissarissen, banken of financiers – een succesvolle reputatie opgebouwd in het analyseren, structureren en doorvoeren van turn around programma’s, kostenreducties en balanssaneringen.

Hands on

OPC Management & Organisatie beschikt over de noodzakelijke financiële-, bedrijfseconomische-, juridische- en fiscale expertise om de continuïteit van een onderneming in een financieel zwakke positie slagvaardig te begeleiden.
Daarnaast richten wij ons op het herstellen van de veelal verstoorde relatie met bestaande financiers. Ad hoc trachten wij een dreigend faillissement te voorkomen. Indien dat echter onvermijdelijk is zal getracht worden een doorstart te realiseren.

Quick scans

Tijdens het hele proces van advisering en begeleiding gebruiken wij quick scans om ondersteuning te gegeven aan het day-to-day management. Bedenk goed dat de dagelijkse gang van zaken onder alle omstandigheden onder controle gehouden dient te worden.

Meer weten

Maak vrijblijvend een afspraak met ons. Het uitvoeren van een quick scan kan snel inzicht geven over de daadwerkelijke – financiële – positie waarin uw onderneming zich bevindt. Wij geven op basis van onze bevindingen de grove contouren aan van de te volgen marsroute.

Kortom voor ondernemers met “lef” die er wat aan willen doen. Uw onderneming is het toch minstens waard om “beoordeeld” te worden?

Back To Top