OPC Management & Organisatie
Wij hebben - veelal in opdracht van het zittende management, aandeelhouders,
commissarissen, banken of financiers - een succesvolle reputatie opgebouwd in het
analyseren, structureren en doorvoeren van turn around programma's,
kostenreducties en balanssaneringen.


Hands on
OPC Management & Organisatie beschikt over de noodzakelijke financiŽle-,
bedrijfseconomische-, juridische- en fiscale expertise om de continuÔteit van een
onderneming in een financieel zwakke positie slagvaardig te begeleiden.
Daarnaast richten wij ons op het herstellen van de veelal verstoorde relatie met
bestaande financiers. Ad hoc trachten wij een dreigend faillissement te voorkomen.
Indien dat echter onvermijdelijk is zal getracht worden een doorstart te realiseren.

Quick scans
Tijdens het hele proces van advisering en begeleiding gebruiken wij quick scans om
ondersteuning te gegeven aan het day-to-day management.
Bedenk goed dat de dagelijkse gang van zaken onder alle omstandigheden onder
controle gehouden dient te worden.

Meer weten
Maak vrijblijvend een afspraak met ons. Het uitvoeren van een quick scan kan snel
inzicht geven over de daadwerkelijke - financiŽle - positie waarin uw onderneming
zich bevindt. Wij geven op basis van onze bevindingen de grove contouren aan van
de te volgen marsroute.
Kortom voor ondernemers met "lef" die er wat aan willen doen. Uw onderneming is
het toch minstens waard om "beoordeeld" te worden?

Roland G.H. Verheijen
OPC Management & Organisatie, een bureau voor ondernemers